top of page

Vrste holograma

vignette_emboss1.jpg

Teško ih je kopirati, nemoguće ignorisati ...

U grafičkoj industriji, hologrami se najčešće koriste u dva oblika: kao hologramska folija za otiskivanje ili kao hologramska nalepnica. Unutar ovih oblika postoje mnogi varijeteti u zavisnosti od namene, načina nanošenja, opreme koja se koristi za proizvodnju odredjenog proizvoda ili dokumenta.

U zavisnosti od načina kreiranja postoji nekoliko osnovnih vrsta holograma. Zavisno od proizvođača, ove vrste imaju različite nazive ali osnov kreiranja tih holograma je uglavnom isti. U osnovne vrste holograma spadaju: 3D hologrami, 2D hologrami, 2D/3D hologrami, stereogrami i kompjuterski generisani hologrami.

3D hologrami u stvari predstavljaju snimak stvarnog trodimenzionalnog objekta (modela). Za snimanje ovog holograma potreban je model veličine u odnosu 1:1. Oni imaju efekat stvarne dubine ali zahtevaju jak izvor svetlosti da bi bili jasno vidljivi. Osnovno pravilo kod ovih holograma je: što je dublja slika potreban je jači izvor svetlosti da bi se obezbedila jasna vidljivost.

2D hologrami predstavljaju dvo-dimenzionu grafiku u jednoj ravni. To su slike ili grafike kod kojih se koriste jake, svetle menjajuće holografske boje umesto statičkih štampanih grafika. 2D slike mogu biti linijski crteži, ravne kompozicije ili čak fotografije. Kod 2D holograma, boje se menjaju ali sam imidž ostaje nepomičan.

2D/3D hologrami su u osnovi 2 ili više setova dvo-dimenzionalnih grafika snimljenih u slobodno selektovanim ravnima. Ovo razdvajanje ravni daje dubinu hologramu. Najčešće ovi hologrami kreiraju pozadinu i prednji plan. Ovi hologrami imaju i promenu boja i paralaksu (promenu položaja jedne ravni u drugu) kako se hologram "pomera".

Holografski stereogrami predstavljaju konverziju filma ili nekog drugog sekventnog imidža u hologram. Stereogrami mogu da sadrže nekoliko imidža da kreiraju efekat filmske sekvence koja se odvija dok se hologram pomera. Imidži koji se koriste za kreiranje stereograma mogu biti jednostavni linijski crteži ili kompleksni tro-dimenzionalni imidži.

Kompjuterski generisani hologrami se kreiraju korišćenjem kompjuterski generisanih dinamičkih komponenti u jednom planu sa polu-tonskom rezolucijom. Imaju veoma izraženu kolornu separaciju i veoma vidljiv efekat pokreta. Razvojem kompjuterski generisanih holograma cena originacije je postala pristupačnija kao i kreiranje efekata i dodatnih komponenti koje mogu biti integrisane u dizajn da bi dodatno povećale sigurnost holograma i njihov optički efekat.

Ne mogu se sve ove vrste holograma koristiti u grafičkoj industriji. Zbog njihovog izgleda, sigurnosnih i optičkih efekata kao i mogućnosti izrade u formi nalepnice ili folije za toplotno otiskivanje, najčešće se koriste 2D, 2D/3D i kompjuterski generisani hologrami. Zbog cene originacije kao i dodatnih sigurnosno/optičkih elemenata sve češće se pribegava proizvodnji kompjuterski generisanih holograma.

Stereogram_3.jpg
bottom of page