top of page

Sigurnosni hologrami

DSCF0967.JPG

Dodatne hologramske komponente

Da bismo hologramskoj nalepnici ili hologramskoj foliji dali određene vizuelne ili sigurnosne osobine, nije dovoljno jedan logo staviti na praznu pozadinu. Može izgledati i interesantno ali to je jednostavan hologram koji gubi svoju ulogu i namenu. Da, imaćemo neku "igru" svetlosti, ali sam hologram neće pružiti svoju osnovnu namenu - a to je potvrda autentičnosti.

Da bi hologram obavio svoju namenu za koju je kreiran, označio proizvod ili dokument kao originalan, potrebno je da sadrži određene dodatne komponente koje će mu uvećanjem kompleksnosti, povećati sigurnost.

Ove dodatne komponente mogu biti vidljive, nevidljive ili visoko sigurnosne, potrebne za forenzičko veštačenje.

U vidljive hologramske komponente spadaju:

 • flip-flop objekti - kako se imidž pomera iz jednog ugla u drugi, pojedini objekti će prelaziti iz jednog 3D ili 2D objekta u drugi. Oba objekta ne mogu biti vidljiva u istom trenutku.

 • pokret boje - će izgledati kao promena boje kada se imidž pomera iz jednog ugla u drugi. Objekat će imati efekat duge koji prolazi kroz svaku boju iz duginog spektra.

 • kinetički/giljoš elementi - kinetički ili giljoš elementi su kompleksni linijski elementi koji se često javljaju na novčanicama i certifikatima. Ovi elementi mogu se pojaviti kao statični ili dinamični (kinetičko kretanje). Zbog njihove kompleksnosti, ove elemente je veoma teško reprodukovati i obezbeđuju zadivljujući vizuelni element.

 • animirana slika - daje iluziju animiranog objekta kada se imidž pomera iz jednog ugla u drugi. Na primer, može se koristiti animacija ptice koja leti.

 • slika u stvarnoj boji - uopšte, elementi koji se nalaze na hologramskom imidžu, bilo da je on nalepnica ili folija za otiskivanje, prolaze kroz sve dugine boje kako se taj hologramski imidž pomera pod različitim uglovima i daju hologramu dinamičnost. Ovaj efekat pokušava da "zaključa" boje tog objekta i da ih drži statične.

 • sočivo - sočivi je uglavnom postavljeno na nekom strateškom mestu na hologramskom imidžu. Ono na prvi pogled izgleda kao običan krug. Kada se pažljivije proveri uz pomoć lupe uočava se njegov izgled sočiva.

Nevidljive hologramske komponente služe za proveru autentičnosti od strane proizvodjača, vlasnika holograma i njihovih partnera. U njih spadaju:

 • mikro tekst - tekst koji je ispisan sa minimalnom veličinom od 50 mikrona. Služi sa srednje kompleksnu kontrolu uz pomoć lupe.

Specijalni efekti za forenzičko veštačenje:

 • laserom čitljivi element - je difraktivni element koji je najčešće neko slovo ili grafički motiv nevidljiv golim okom. Ovi elemeti se postavljaju na specijalno određeno mesto na hologramskom imidžu i mogu se videti samo uz pomoć laserskog čitača.

 • OCRE tehnika - tehnika specijalnog optičko-hemijskog nagrizanja koja pojedine elemente (najčešće grafičke motive, kao što su krug, zvezdica, elipsa ...) ističe kao odsustvo difrakcije.

 • Moare efekat - predstavlja specijalni efekat za forenzičko veštačenje. Njegova verodostojnost može se proveriti samo ako lice koje proverava autentičnost holograma poseduje specijalan film na kome se nalazi dekodirajući motiv.

 • Nano tekst - predstavlja kombinaciju alfanumeričkih karaktera, slova i cifara izvedenih grafičkom rezolucijom od oko 50.800 dpi. Moguće ih je videti tek pod veoma velikim uvećanjem. Uobičajena veličina karaktera kod nano teksta je 5 mikrona.

Razni proizvodjači holograma razvijaju svoje dodatne hologramske komponente pod svojim patentiranim nazivima. Ove pobrojane komponente su najčešći dodatni sigurnosni element koji se koriste u proizvodnji hologramskih aplikacija. Postoje tu još i hologramska bela, nano strukture, nano čestice, duh slike itd ...

Razvitkom e-beam tehnologije kreiranje sve sofisticiranijih sigurnosnih elemenata se svakim danom sve više razvija.

​​

bottom of page