top of page

Komercijalni hologrami

2006_0412proba0123.JPG

Komercijalni hologram ... zašto?

Primena holograma je zadnjih godina postala veoma raširena. Na tržištu su se pojavili razni hologramski materijali i proizvodi.

Najčešća primena holograma je komercijalna i sigurnosna pa se tako hologrami u grafičkoj, marketinškoj i industriji dizajna dele na komercijalne holograme i sigurnosne holograme.

U grafičkoj industriji postoji nekoliko komercijalno hologramskih medijuma koji se koriste u proizvodnji proizvoda i ambalaže:

- hologramska folija za toplotno nanošenje;

- hologramske nalepnice za promociju proizvoda;

- hologramski kartoni i papiri sa različitim dezenima i bojama;

 

Hologramska komercijalna folija se proizvodi sa različitim dezenima i u različitim bojama. Daje dizajnerima mogućnost kreiranja različitih elemenata koji će biti istaknuti na ambalaži. Najveći uticaj na kupca ipak proizvodi srebrna hologramska folija koja pod različitim svetlosnim uslovima prelama svetlost na dugine boje.

Hologramske komercijalne nalepnice imaju primenu u promociji proizvoda. Proizvođači koji žele da njihovi proizvodi budu zapaženi od strane potencijalnih kupaca, da povećaju prodaju određenog brenda ili da naprave nagradnu igru za najvernije kupce pribegavaju izradi komercijalnih hologramskih nalepnica koje neće posedovati sigurnosne elemente, već samo određenu poruku koju žele da upute krajnjem kupcu.

Hologramski komercijalni kartoni i papiri se proizvode sa različitim hologramskim dezenima i u različitim bojama. Njihova primena je u proizvodnji fleksibilne ambalaže (kutije, kese) i etiketa.

bottom of page