top of page

Hologramska folija

2006_0412proba0122.JPG

Zaštita dokumenata...

Zaštita dokumenata se najčešće vrši hologramskom folijom koja se nanosi toplotnim putem. Kao i kod sigurnosnih hologramskin nalepnica, neophodno je da i hologramska folija za toplotno otiskivanje poseduje dodatne sigurnosne elemente koji će sprečiti mogućnost kopiranja hologramske aplikacije.

Sigurnosne hologramske folije za toplotno nanošenje proizvode se kao jednoimidžne sa registracionim blipovima za pozicioniranje holograma na specifično određeno mesto ili kao kontinuirane (wallpaper) hologramske folije kod kojih je oblik i dimenzija holograma određen obliko i dimenzijom holograma kojim se aplikacija nanosi na dokument.

Hologramske folije koriste se za zaštitu dokumenata kao što su pasoši, novčanice, lične i ID kartice, razne ulaznice, karte, vaučeri ... ili određenja ambalaža ili etikete na koje je moguće naneti hologramsku aplikaciju toplotnim putem.

Hologramska aplikacija urađena za Ministarstvo Finansija R Makedonije predstavlja jedan od primera visoko sigurnosne hologramske aplikacije.

U pojedinim elementima zastave, veličine 1,5 x 2,5 mm smešten je celokupan tekst Himne Republike Makedonije (nano tekst). Pojedine mape, koje ne difraktuju svetlost su izradjene specijalnom tehnikom optičko-hemijskog ecovanja. U mapama su obeleženi gradovi sa imenima gradova iskazanim u mikro tekstu.

bottom of page